Tin tức ›› Tin từ đơn vị khác
  • Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Quảng Nam

    Ngày đăng: 24/06/2013 03:27

    Trong quí I/2013 Bảo tàng Quảng Nam đã triển khai điều tra, lập hồ sơ nhận diện ban đầu các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; bước đầu đã kiểm kê, lập được 150 phiếu điều tra cho khoảng 45 di sản văn hóa phi vật thể, chủ yếu bao gồm 5 loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian và ngành nghề thủ công truyền thống.

    Trên cơ sở kiểm kê và lập hồ sơ nhận diện, Bảo tàng Quảng Nam đã lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản Văn hóa để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cho 07 di sản: Tục chơi bài chòi đầu xuân của người Quảng Nam, Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được, Hát bả trạo trong lễ hội Cầu ngư của cư dân miền biển Quảng Nam, Nghề dệt của người Cơ-tu, Vũ điệu Tung tung Ya yá của người Cơ-tu, Nghệ thuật trang trí trên cây nêu và bộ Gu trong lễ ăn trâu của người Cor. Bích Thuận

phim hay, phim thai lan, phim an do